Автогара Разград не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за не предоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.
Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 084 / 660 811 за евентуални промени в разписанията.

Loading data...
ID НАСЕЛЕНО МЯСТО ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ТРЪГВАЩИ СЕКТОР ПРЕВОЗВАЧ ЦЕНА

Контакти

Автогара Разград

Разград бул. "Априлско въстание" № 5

телелефон : 084 660 811

Раб.Време : 06:00 - 20:00

mail bottom

bgen
 evro niliufer1
© 2017 Автогара Разград. Сайта е разработен от Ludogorska.com