Автогара Разград не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за не предоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.
Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 084 / 660 811 за евентуални промени в разписанията.

АВТОБУСНО РАЗПИСАНИЕ

 


Бургас

 7:45 | 8:20 (през Карнобат) | 8:40


Ветово 

 7:30 | 17:15 | Почивни дни няма автобус


Варна

 6:30 (без неделя) | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 19:00


Велико Търново

 1:49 | 4:00 | 7:45 | 16:00


Габрово 

 7:45


Горна Оряховица 

 1:49 | 4:00 | 7:45 | 16:00 


Завет 

 9:00 | 12:00 (без събота и неделя) | 13:30 (Севар) | 17:00 (без събота и неделя) | 18:15


Исперих

 Работни дни - 6:55 | 8:20 | 10:30 | 11:45 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 17:30 | 18:00

 Почивни дни - 8:45 | 11:45 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 18:00


Кубрат

 Работни дни - 8:30 | 11:55 | 14:05 | 14:30 | 18:00 | 19:00

 Почивни дни - 10:30 | 14:05 | 14:30 | 18:00 | 19:00


Лозница

 Работни дни - 8:45 | 12:00 | 16:15 | 18:00

 Събота - 8:45 | 12:00

 Неделя - 18:00


Омуртаг - 14:25


Плевен - 8:00 (без събота и неделя)


Попово - 7:45 (Габрово) | 8:40 | 13:30 | 16:00 (София) | 17:00


Русе - 7:00| 8:53 | 9:30 | 9:40 | 12:00 | 12:10 | 14:04| 15:00 | 16:15 | 17:00 | 17:45| 19:00


Самуил - 13:30|Почивни дни няма автобус


София - 1:49| 4:00 | 8:00 (без събота)| 9:00 (само в неделя) | 16:00


Търговище - 7:30 | 14:00 | 14:25


Цар Калоян - 8:30 | 11:15 | 13:30 | 16:00 | 18:30 Почивни дни няма автобус


Шумен - 6:30 (без неделя) | 7:45 | 8:20 | 8:30 | 9:56 | 12:26 | 14:00| 15:30


Балкански

 Работни дни - 6:25 | 14:30

 Почивни дни - 7:40 |14:30

 Неделя - няма автобус


Благоево - 8:40| 13:30 | 17:00


Бели Лом

 Работни дни - 7:15 | 12:00 | 16:30 | 18:00

 Почивни дни - 8:00(само събота) | 18:00


Веселина

 Работни дни - 7:00 | 11:30 | 12:30 | 15:00| 16:45 | 18:10

 Почивни дни - 11:30 | 15:00


Гецово

 Работни дни - 6:40 | 7:25 | 8:00 | 8:45 | 10:15 | 11:45 | 13:10 | 14:10 | 15:15| 16:40| 17:45| 18:30

 Почивни дни - няма автобус


Дряновец

 Работни дни - 6:25 | 7:30 | 14:30 | 17:15

 Почивни дни - 7:40 | 14:30

 Неделя - няма автобус


Дянково

 Работни дни - 7:20 | 10:00 | 12:30 | 14:00| 16:30 | 17:00| 18:00 | 19:30

 Почивни дни - 8:00 | 13:00 | 16:30 | 19:00


Езерче

 Работни дни - 8:30 | 11:15 | 13:30 | 16:00| 18:30

 Почивни дни - няма автобус


Липник

 Работни дни - 6:50 | 13:20 | 17:20

 Почивни дни - няма автобус


Мортагоново

 Работни дни - 6:30 | 7:20 | 10:00 | 12:00| 13:45 | 16:30| 17:45 | 19:30

 Почивни дни - 7:20 | 13:45 | 17:45| 19:30


Осенец

 Работни дни - 6:40 | 9:00 | 11:55| 14:45 | 17:50

 Почивни дни - 9:00 | 14:45 | 17:50


Островче

 Работни дни - 7:30 | 18:00

 Почивни дни - 7:30


Пороище

 Работни дни -  7:20 | 14:30 | 17:30

 Почивни дни -  8:30 | 14:20 | 17:30


Радинград

 Работни дни  6:50 | 14:10 | 18:10

 Почивни дни  8:10 | 18:10


Раковски

 Работни дни  6:30 | 7:00 | 13:30| 17:30

 Почивни дни  7:00 | 12:30 | 17:45


Черковна

 Само вторник и четвъртък -  16:15


 Ясеновец - 14:00 | 17:45

 

 Автогара Разград ЕООД не носи отговорност при разлика и промяна в графика. Графика се обновява в сайта периодично.

Точна информация можете да получите на телефон - 084 / 660 811

 

Контакти

Автогара Разград

Разград бул. "Априлско въстание" № 5

телелефон : 084 660 811

Раб.Време : 06:00 - 20:00

mail bottom

bgen
 boiko avtogara
© 2017 Автогара Разград. Сайта е разработен от Ludogorska.com